Адміністрування податків

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Аудит у банках

Банківська система

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік в управлінні ризиками

Бухгалтерські інформаційні системи

Бюджетна і податкова системи України

Валютний ринок

Вища математика

Вища математика 2

Внутрішній господарський контроль

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності фінанси, банківська справа та страхування

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Економіко-математичні методи та моделі

Етика професійної діяльності бухгалтера

Звітність підприємства

Інформатика та інформаційні технології

Місцеві фінанси

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік у банках

Облік у бюджетних установах

Облік у галузях економіки

Облік у зарубіжних країнах

Статистика

Страхування

Фінанси

Фінанси підприємства

Фінанси страхових організацій

Фінанси, гроші та кредит

Фінансовий аналіз

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

Центральний банк і грошово-кредитна політика