Кафедра фінансів, обліку та оподаткування створена на підставі об’єднання кафедри обліку та аудиту з кафедрою фінансів та банківської справи, що вели свій відлік від моменту створення  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського та є однією з провідних кафедр Університету, що готує фахівців відповідного профілю.

За час діяльності, пройшовши шлях свого формування та розвитку, кафедра фінансів, обліку та оподаткування напрацювала чималий науково-методичний потенціал, спрямований на підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти. Наразі кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Любов Шевченко в якості виконуючого обов’язки.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування є випусковою і готує бакалаврів та магістрів зі спеціальностей:

  •  071 «Облік і оподаткування».
  •  072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Вказані спеціальності мають великий попит у потенційних роботодавців й, отже, чималу зацікавленість серед здобувачів вищої освіти.

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів, обліку та оподаткування використовує  сучасні інноваційні методи навчання, завдяки чому сповна розкривається потенціал здобувачів вищої освіти та забезпечується високий рівень їхньої професійної підготовки. Це, зокрема, підтверджується тим беззаперечним фактом, що понад 900 випускників за обраним фахом нині успішно працюють на найбільших промислових підприємствах Криворізького залізорудного регіону, а також на інших підприємствах, в банківських і страхових установах України та ЄС.