Аудиторська практика

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Бюджетна політика на місцевому рівні

Бюджетний контроль і моніторинг

Бюджетний менеджмент

Державний фінансовий контроль

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні

Місцеві фінанси

Моделі і методи прийняття рішень в обліку і аудиті

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Організація бухгалтерського обліку

Організація податкової роботи

Організація роботи Державного казначейства

Основи систем бюджетного регулювання

Планування та управління ресурсами територіальної громади

Ринок фінансових послуг

Управлінський облік

Фінансова політика